Wednesday, October 23, 2013

14K GF SWAROVSKI ELEMENT BRACELET #34

14K GF SWAROVSKI ELEMENT BRACELET #33


14K GF SWAROVSKI ELEMENT BRACELET #31
14K GF SWAROVSKI ELEMENT BRACELET #32
14K GF SWAROVSKI ELEMENT BRACELET #30

14K GF SWAROVSKI ELEMENT BRACELET #29

14K GF SWAROVSKI ELEMENT BRACELET #28
14K GF SWAROVSKI ELEMENT BRACELET #27
14K GF SWAROVSKI ELEMENT BRACELET #25
14K GF SWAROVSKI ELEMENT BRACELET #26
14K GF SWAROVSKI ELEMENT BRACELET #24

14K GF SWAROVSKI ELEMENT BRACELET #23

14K GF SWAROVSKI ELEMENT BRACELET #22

14K GF SWAROVSKI ELEMENT BRACELET #20
14K GF SWAROVSKI ELEMENT BRACELET #21